ไฮไลต์ของโครงการสุขภาพโดยรวม

ตลอดทั้งปีแคทเธอร์พิลลาร์ให้การส่งเสริมการศึกษาในหัวข้อสุขภาพและความเป็นอยู่ดีอย่างหลากหลาย ด้วยการสร้างแคมเปญข้อมูลที่เรียกว่าไฮไลต์ของโครงการสุขภาพโดยรวม (Total Health Highlights) ด้วยไฮไลต์ของโครงการสุขภาพโดยรวม (Total Health Highlight)ในแต่ละแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายตั้งแต่เอกสารประกอบคำบรรยายและพอดแคสต์ไปจนถึงสัญญาณป้ายโปสเตอร์ต่างๆ ซึ่งจัดให้แก่แชมป์โครงการสุขภาพโดยรวม (Total Health Champions) ของเราเป็นผู้ใช้สื่อเหล่านี้เพื่อช่วยกระจายข้อมูลและประสานงานกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ระหว่างเวลาอาหารกลางวัน กิจกรรมพิเศษและกิจกรรมสนุกๆ อื่นๆ ในท้องที่ของพวกเขา

ไฮไลท์ ปัจจุบัน

CREATING CALM

Honeybee pollinating lavender flower field

TOTAL HEALTH HIGHLIGHTS 2023 CALENDAR

Q1 Relationships
Q2 Creating Calm
Q3 Know Your Numbers
Q4 Taking Time for You

การสัมมนาผ่านเว็บ

Stress and Nutrition
Tuesday, May 16th - 9am CT
Recording | Slides

Viewpoint Diversity
Thursday, March 2nd - 9am CT
Recording | Slides