งานนิทรรศการสุขภาพ

แคทเธอร์พิลลาร์สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและส่งเสริมให้แต่ละคนมีสุขภาพร่างกายที่ดี โรงงานของแคทเธอร์พิลลาร์สามารถขออนุมัติเพื่อจัดกิจกรรมด้านสุขภาพในโรงงาน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและสำรวจสุขภาพและแหล่งข้อมูลสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง

ผู้จัดจำหน่ายที่จะเป็นผู้จัดนิทรรศการสุขภาพจะต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากผู้จัดการบริการด้านสุขภาพโดยรวมทั่วโลก Stacy DeJaynes และจะต้องกรอกแบบฟอร์มความรับผิดชอบและแสดงหลักฐานการประกันและ / หรือใบอนุญาตเพื่อประกอบการพิจารณา ผู้จัดจำหน่ายจะต้องมีชื่อเสียงที่ดี สามารถจัดกิจกรรมให้กับผู้ชมจำนวนมากและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการ ผู้จัดจำหน่ายไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงานโดยตรง (ยกเว้นคูปองและ / หรือส่วนลด) และผู้จดจำหน่ายไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนใด ๆ (เช่นการตรวจเลือด, การทดสอบไขกระดูก, การฝังเข็ม, การฉีดยา) ภายในพื้นที่โรงงานของแคทเธอร์พิลลาร์   

Health Fairs 2022

ดาวน์โหลดคำแนะนำสำหรับผู้จัดนิทรรศการสุขภาพได้ที่นี่

หากคุณมีความสนใจที่จะจัดนิทรรศการสุขภาพในท้องที่ของคุณโปรดติดต่อ Stacey DeJaynes, ผู้จัดการฝ่ายบริการสุขภาพโดยรวมทั่วโลก, ที่ DeJaynes_Stacy@cat.com หรือ +1-309-675-7975.