หัวข้อสุขภาพโดยรวม A-Z

Total Health Library 2022

ตลอดทั้งปี Caterpillar Total Health Services สร้างแคมเปญเพื่อการศึกษาหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ Total Health Highlights ที่ให้พนักงานได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเข้าถึงได้ง่ายเกี่ยวกับ สุขภาพทางอารมณ์สุขภาพทางการเงิน สุขภาพกาย เป้าหมายและสุขภาพทางสังคม หน้านี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนห้องสมุดเก็บข้อมูลที่คุณสามารถค้นหาเอกสาร วิดีโอ ข้อมูลสรุปและอื่นๆ เกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เลื่อนหน้าลงและคลิกที่แท็บเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อสุขภาพโดยรวมที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ