Total Health

บุคลาของเราคือหัวใจสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา โปรแกรมสุขภาพโดยรวมคือความมุ่งมั่นของแคทเธอร์พิลลาร์ ในการสร้างและรักษาไว้ซึ่งทีมงานที่มีประสิทธิภาพโดยให้การสนับสนุนเกี่ยวกับสุขภาพของพนักงานแคทเธอร์พิลลาร์และครอบครัวของพวกเขา เราเราปฏิบัติตามคำมั่นสัญญานี้โดยการร่วมมือกับหุ้นส่วนธุรกิจทั่วโลกของเราเพื่อมอบสิทธิประโยชน์และทรัพยากรที่จะช่วยให้พนักงานของเราบรรลุสุขภาพที่ดีที่สุดของพวกเขา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์สุขภาพโดยรวมของแคทเธอร์พิลลาร์ และห้ามิติของสุขภาพโดยรวมที่นี่

Honeybee pollinating lavender flower field

ไฮไลต์ของโครงการสุขภาพโดยรวม

ความเครียดเป็นเรื่องปกติในชีวิตของเรา ในความเป็นจริง บางครั้งความเครียดอาจมีประโยชน์เมื่อมันเพิ่มแรงจูงใจและประสิทธิภาพการทำงานของเรา อย่างไรก็ตาม ความเครียดเป็นเวลานานอาจส่งผลเสียมากมายต่อเราทั้งทางร่างกายและจิตใจ การทำตามขั้นตอนเพื่อพักผ่อนร่างกาย ทำจิตใจให้สงบ และสร้างสภาพแวดล้อมที่สงบรอบตัวเราสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพร้ายแรงต่างๆ ได้

Welcome to 2023! A message from Dr. John Pompe.