Total Health

บุคลาของเราคือหัวใจสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา โปรแกรมสุขภาพโดยรวมคือความมุ่งมั่นของแคทเธอร์พิลลาร์ ในการสร้างและรักษาไว้ซึ่งทีมงานที่มีประสิทธิภาพโดยให้การสนับสนุนเกี่ยวกับสุขภาพของพนักงานแคทเธอร์พิลลาร์และครอบครัวของพวกเขา เราเราปฏิบัติตามคำมั่นสัญญานี้โดยการร่วมมือกับหุ้นส่วนธุรกิจทั่วโลกของเราเพื่อมอบสิทธิประโยชน์และทรัพยากรที่จะช่วยให้พนักงานของเราบรรลุสุขภาพที่ดีที่สุดของพวกเขา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์สุขภาพโดยรวมของแคทเธอร์พิลลาร์ และห้ามิติของสุขภาพโดยรวมที่นี่

yoga-pose

ไฮไลต์ของโครงการสุขภาพโดยรวม

การดูแลตัวเองไม่ใช่การตามใจตัวเอง มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสุขภาพร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของเรา เมื่อเราฝึกฝนการดูแลตนเอง เรากำลังเคารพความต้องการของเราและลงทุนในความเป็นอยู่ที่ดีของเราเอง แม้แต่การดูแลตนเองเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวันของเราก็สามารถมีผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้ การจัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรเวลาให้ตัวเองจะทำให้เราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ดีที่สุดและมีส่วนสนับสนุนชีวิตของเราและคนรอบข้างในทางบวก