Total Health

บุคลาของเราคือหัวใจสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา โปรแกรมสุขภาพโดยรวมคือความมุ่งมั่นของแคทเธอร์พิลลาร์ ในการสร้างและรักษาไว้ซึ่งทีมงานที่มีประสิทธิภาพโดยให้การสนับสนุนเกี่ยวกับสุขภาพของพนักงานแคทเธอร์พิลลาร์และครอบครัวของพวกเขา เราเราปฏิบัติตามคำมั่นสัญญานี้โดยการร่วมมือกับหุ้นส่วนธุรกิจทั่วโลกของเราเพื่อมอบสิทธิประโยชน์และทรัพยากรที่จะช่วยให้พนักงานของเราบรรลุสุขภาพที่ดีที่สุดของพวกเขา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์สุขภาพโดยรวมของแคทเธอร์พิลลาร์ และห้ามิติของสุขภาพโดยรวมที่นี่

stronger-you-th

สร้างตัวคุณที่แข็งแกร่งกว่า

บริษัทแคทเธอร์พิลลาร์ตระหนักดีว่าสุขภาพที่ดี รวมถึงสุขภาพจิตที่ดีของพนักงานส่งผลดีต่อธุรกิจ ถึงแม้ว่าปัญหาสุขภาพจิตจะเป็นเรื่องทั่วๆไป มีผลกระทบสูง และสามารถรักษาได้ แต่หัวหน้างาน และพนักงานจำนวนมาก กลับไม่ได้รับการสนับสนุนในสิ่งที่พวกเขาต้องการ การศึกษาและการตระหนักรู้ จึงเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกัน และตอบสนองต่อการช่วยเหลือขั้นต้น และบริษัทแคทเธอร์พิลลาร์มีทรัพยากรมากมายที่พร้อมจะช่วยเหลือ

โครงการ “สร้างตัวคุณที่แข็งแกร่งกว่า” มุ่งเป้าไปที่การให้พนักงานเป็นส่วนหนึ่ง ในขณะที่มีการกำจัดร่องรอยบาดแผลเป็นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต โดยการเปิดมุงมมอง ให้ความรู้ และการปรับใช้ Caterpillar’s Total Health benefits ในทุกๆสองสัปดาห์จนถึง ธันวาคม 2020 อย่าลืมเข้ามาเช็คข้อมูลเพิ่มเติมใหม่ๆได้ที่นี่ ทั้งสำหรับหัวหน้างานและพนักงาน ตามที่เราได้ตั้งเป้าหมายของหัวข้อสุขภาพจิตที่หลากหลายและไม่ซ้ำกัน